Prawo karne

Nasi adwokaci-karniści działają jako obrońcy sądowi na każdym etapie postępowania karnego. Nasza kancelaria posiada szerokie, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, w tym za zbrodnie najcięższe – zabójstwa. Mecenasi specjalizują się w sprawach związanych z pedofilią, posiadaniem i handlem narkotykami, w tym udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, wychodzącej także poza granice naszego kraju. Wielokrotnie byli również obrońcami osób oskarżonych o popełnienie najpopularniejszych przestępstw – prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
Należy mieć na uwadze, że w sprawie karnej niezwykle ważna jest kwestia czasu i podjęcie jak najszybszych czynności obrończych.

Reprezentujemy klientów na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego – od podejrzenia, poprzez aresztowanie, aż do momentu wydania wyroku i zakończenia postępowania odwoławczego.

W zespole kancelarii JHC Adwokaci s.c. posiadaniu specjalistów-obrońców w sprawach:
• działalnością w zorganizowanej grupie przestępczej,
• posiadaniem i handlem narkotykami,
• zdarzeniami komunikacyjnymi,
• oszustwami.

Handel narkotykami
Produkcja, uprawa, przemyt, posiadanie czy handel narkotykami lub dopalaczami to sprawy, które bywają trudne ze względu na ich niespodziewany przebieg. Zazwyczaj dochodzi w nich do natychmiastowego zatrzymania przez Policję. Już ten etap postępowania w dużej mierze wpływa na skuteczność dalszej obrony i przyjętej taktyki. Szybki kontakt rodziny lub znajomych zatrzymanego podejrzanego i zaangażowanie w sprawę adwokata może mieć więc znaczący wpływ na przebieg sprawy.

Jazda pod wpływem alkoholu
Jazda pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających jest jednym z najpowszechniejszych przestępstw w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Statystyki przekładają się na dużą surowość w traktowaniu sprawców takich czynów oraz niechęć Policji i prokuratorów. Mamy doświadczenie w skutecznej obronie kierowców w sprawach o prowadzenie pod wpływem środków odurzających.