Obsługa prawna firm i instytucji oraz RODO

Obsługa prawna firm obejmuje kompleksową, stałą pomoc prawną, jak również konsultacje doraźne, jednorazowe w ramach porady prawnej. Zakres naszych działań jest zawsze dopasowany do potrzeb i problemów prawnych danej firmy. Nasza kancelaria prawna świadczy pomoc prawną w siedzibie przedsiębiorcy, jak również zdalną – telefoniczną i e-mailową. Wiemy, jak wiele czasu pochłania prowadzenie firmy, dlatego nie zmuszamy naszych Klientów do osobistych kontaktów z prawnikiem. Większość działań prawnych jesteśmy w stanie świadczyć na odległość – dla Państwa wygody i bezpieczeństwa danych posiadamy szyfrowany serwer kancelaryjny i elektroniczny program do zdalnej obsługi naszych Klientów.

Czy warto skorzystać z obsługi prawnej firmy?

Powyższe pytanie często zadają nam nasi Klienci, którzy prowadzą indywidualną działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółek, zarówno cywilnych jak i handlowych. Odpowiedź na nie nie jest niestety prosta, a tym bardziej jednoznaczna, albowiem zależy od kilu czynników, a przede wszystkim od konkretnej sytuacji prawnej. Należy tutaj wskazać informacyjnie dla przykładu, że za naszą zachodnią granicą większość przedsiębiorców konsultuje praktycznie wszelkie swoje decyzje firmowe z prawnikiem. W jakim celu? Cel jest dość oczywisty – uchronić się przed błędnym decyzjami wynikającymi z nieznajomości skomplikowanych przepisów prawnych. Dla przykładu wskazać należy, że umowa z kontrahentem, czy podwykonawcą – czynności prawna powszechna przy prowadzeniu firmy – zawarta w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej może mieć doniosłe skutki prawne. Także oczywiście te negatywne, a ze względu na status przedsiębiorcy (a nie konsumenta) uchylenie się od tych skutków bywa niestety często niemożliwe. Analiza przez adwokata lub radcę prawnego treści projektu ważnej umowy to jeden przykład, ale także inne sytuacje powinny być wyznacznikiem do spotkania z prawnikiem. Chęć odzyskania zaległej wierzytelności, kiedy przedsądowe wezwanie do zapłaty nie przyniosło rezultatu, albo wytoczenie przeciwko nam sprawy sądowej są typowymi sytuacjami, kiedy warto zasięgnąć profesjonalnej porady prawnej. Podkreślenia wymaga, że jeżeli nie chcemy wiązać się z kancelarią w ramach stałej, miesięcznej obsługi prawnej, albo zlecić kompleksowe prowadzenie sprawy sądowej, warto przynajmniej zasięgnąć pojedynczej porady prawnej. W szczególności wtedy, gdy czegoś nie rozumiemy w zaistniałej sytuacji prawnej i obawiamy się, ze niepodjęcie działania albo wręcz przeciwnie – zaniechanie działania może wiązać się dla nas z negatywnymi skutkami prawnymi. I proszę nam wierzyć
Ostatecznie podkreślić należy kwestię, która mogłaby się wydawać oczywista, ale niestety w świadomości wielu osób nie jest – zwlekanie z podjęciem działania w sprawie może doprowadzić do sytuacji, w której nikt, nawet najlepszy prawnik nie będzie w stanie Państwu pomóc. Szczególnie ma to zastosowanie w postępowaniu sądowym, gdzie należy dochowywać terminów sądowych, albo w sytuacji, gdy dojdzie do przedawnienia naszego roszczenia i nie będziemy mogli już go prawnie wyegzekwować.

Obsługa prawna firm – co obejmuje?

Zakres obsługi prawnej jest zawsze dostosowany do potrzeb klienta. Nasza kancelaria świadczy na rzecz przedsiębiorców następujące usługi prawne:

• pojedyncze porady prawne dotyczące konkretnej sytuacji prawnej Klienta
• opiniowanie umów
• przygotowywanie umów, regulaminów, uchwał i statutów
• informowanie o zmianach w przepisach prawa
• prowadzenie spraw pracowniczych
• reprezentacja Klienta w kontaktach z dłużnikami, organami administracji, sądami i organami egzekucyjnymi
• tworzenie opinii prawnych
• sporządzanie różnego rodzaju pism m. in. do instytucji publicznych, organów administracji, sądów
• windykacja wierzytelności
• pomoc w sprawach pracowniczych
• zakładanie i rejestracja spółek
• rozwiązywanie i likwidacja spółek
• przekształcenie i podział spółek
• rejestrowanie zmian w KRS

RODO (rozporządzenie o danych osobowych)

W tej kwestii zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej dedykowanej RODO strony internetowej, na której znajdą Państwo najważniejsze w tym zakresie informacje: http://rodoszkolenia.com/