O nas

Kancelaria Adwokacka JHC Adwokaci s.c. istnieje na rynku prawniczym od 2013 r. W tym czasie zespół jej prawników, wyspecjalizowanych adwokatów i radców prawnych prowadził z powodzeniem sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego, nabywając w tych dziedzinach szerokie doświadczenie zawodowe. Polityka kancelarii JHC Adwokaci s.c. opiera się na wyspecjalizowaniu w danej gałęzi prawa poszczególnych prawników –  każdy członek naszego zespołu to doświadczony w prowadzeniu spraw sądowych pełnomocnik profesjonalny, który służy Państwu swoim wsparciem i doświadczeniem na każdym etapie postępowania.

<span>Adwokat Wspólnik zarządzający </span> Karolina Jabłkowska-Byrska

Adwokat Wspólnik zarządzający Karolina Jabłkowska-Byrska

Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu, którą zakończyła zdanym w 2013 r. egzaminem adwokackim i wpisem na listę adwokatów Izby Opolskiej. Bardzo dobrze posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Angażuje się podczas „Dni Otwartych” udzielając bezpłatnych porad prawnych. Podczas odbywania aplikacji adwokackiej była wolontariuszem w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu, gdzie udzielała pomocy prawnej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, dzięki czemu zdobyła duże doświadczenie w sprawach rodzinnych, także tych najtrudniejszych.

Specjalizacje

prawo cywilne, głównie prawo rodzinne, w tym sprawy rozwodowe i dotyczące podziału majątku.

Sprawy rodzinne dotyczą najważniejszych sfer naszego życia. Mec. Karolina Jabłkowska zajmuje się m.in. prowadzeniem spraw o rozwód, spraw o powierzenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, jak również spraw o rozstrzygnięcie istotnych sprawach dziecka. Skutecznie walczy o mienie Klienta prowadząc sprawy o podział majątku. Jako doświadczony w prawie rodzinnym adwokat, wspiera naszych Klientów w tych trudnych momentach życia i przede wszystkim chroni ich przed popełnianiem błędów w trakcie skomplikowanego postępowania sądowego.

kj@jhcadwokaci.pl

600 986 727

<span>Adwokat Wspólnik </span>Grzegorz Ćwiek

Adwokat Wspólnik Grzegorz Ćwiek

Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu, którą zakończył zdanym egzaminem adwokackim i wpisem na listę adwokatów Izby Opolskiej. Posługuje się językiem angielskim w stopniu dobrym. Już w czasie studiów odbywał praktyki zawodowe zdobywając doświadczenie, które w chwili obecnej wykorzystuje przy reprezentacji interesów swoich Klientów. Aktywnie działa pro bono m.in okresowo udzielając bezpłatnych porad prawnych. Ma szerokie zainteresowania pozaprawne, a posiadana wiedza pozwala mu na rozwiązanie nawet nietypowych zadań. Jest zdeterminowany w obronie interesów klientów i wspiera ich w podjętej decyzji.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych, w szczególności spraw o podział majątku i rozwodów.

Specjalizacje

prawo karne (także sprawy o najcięższe zbrodnie, w tym zabójstwa), odszkodowania, prawo budowlane, prawo medyczne. sprawy rodzinne – rozwody oraz podziały majątku

gc@jhcadwokaci.pl

508 399 954

<span>Adwokat Wspólnik </span> Marcin Rakoczy

Adwokat Wspólnik Marcin Rakoczy

W latach 2004 – 2010 pracował jako referent – stażysta, a następnie sekretarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich.
W 2010 roku rozpoczął aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu.
W 2013 roku złożył egzamin adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu oraz uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Opolu.
Od kilku miesięcy świadczy bezpłatną pomoc prawną w Strzeleckim Centrum Obsługi Biznesu w Strzelcach Op.
Włada językiem angielskim.

Specjalizacje

prawo karne, prawo cywilne

W Spółce zajmuje się:
– sprawami z zakresu prawa karnego świadcząc pomoc prawną na każdym etapie postępowania począwszy od wszczęcia postępowania przygotowawczego (śledztwa, dochodzenia) poprzez postępowanie sądowe do czynności podejmowanych w postępowaniu wykonawczym, w tym również w sprawach karno – skarbowych i o wykroczenie,
– sprawami z zakresu prawa cywilnego w szczególności: sprawami spadkowymi, sprawami z zakresu czynów niedozwolonych jak np. wypadki (odszkodowania, zadośćuczynienia, renta), szeroko rozumianymi sprawami o zapłatę oraz o naruszenie dóbr osobistych,
– sprawami z zakresu prawa rodzinnego,
– prowadzeniem postępowań egzekucyjnych.

mr@jhcadwokaci.pl

501 466 821

<span>Adwokat Współpracujący </span>Paweł Hiper

Adwokat Współpracujący Paweł Hiper

Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu, którą zakończył zdanym egzaminem adwokackim i wpisem na listę adwokatów Izby Opolskiej. Posługuje się językiem angielskim w stopniu bardzo dobrym, w tym także prawniczym.

Był członkiem Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA, w którym pełnił przez wiele lat funkcję Dyrektora PR, jak również Stowarzyszenia „Bona Fides” w ramach którego świadczył bezpłatną pomoc prawną.

Specjalizacje

prawe karne, cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

ph@jhcadwokaci.pl

662 022 477

<span>Radca prawny </span>Karolina Wojczyszyn

Radca prawny Karolina Wojczyszyn

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w 2012 roku. Od stycznia 2013 roku odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, którą ukończyła zdanym egzaminem zawodowym na radcę prawnego w 2016 r. oraz wpisem na listę radców prawnych przy OIRP w Opolu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach opolskich.
Posługuje się językiem angielskim.

Specjalizacja

prawo cywilne, w szczególności prawo rodzinne i sprawy z zakresu podziału majątku

km@jhcadwokaci.pl

<span>Adwokat Współpracujący </span> Andrzej Byrski

Adwokat Współpracujący Andrzej Byrski

Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu. Biegle posługuje się językiem angielskim i francuskim. Jest aktywnym członkiem Opolskiego Stowarzyszenia „Poznaj Swoje Prawa”, w ramach którego prowadzi szkolenia z zakresu prawa dla mieszkańców województwa opolskiego, jak również udziela bezpłatnych porad prawnych dla potrzebujących. Odbył stypendium zagraniczne Université de Bourgogne we Francji.

Zainteresowania

Prawo karne oraz prawo cywilne – głównie zobowiązania, prawo spadkowe, rozwody, podziały majątku.

ab@jhcadwokaci.pl

514 741 823

<span>Aplikant Radcowski </span> Maciej Wrzos

Aplikant Radcowski Maciej Wrzos

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Opolskim broniąc swoją pracę magisterską w katedrze Prawa Administracyjnego pt.: “Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami”. Od lat czynnie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów i zagadnień w dziedzinie ograniczonych praw rzeczowych związanych z nieruchomościami, jak również w kwestiach zagospodarowania nieruchomościami w aspektach publicznoprawnych i cywilnoprawnych.

W styczniu 2017 r. rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu.

Zainteresowania

prawo admistracyjne oraz prawo cywilne w zakresie gospodarowania nieruchomościami, ograniczone prawa rzeczowe.

Pracę wykonuje w siedzibie głównej w Opolu, jak również w filii Kancelarii JHC Adwokaci s.c. w Nysie.

mw@jhcadwokaci.pl

+48 77 546 74 15, kom. +48 510 836 547

<span>Aplikant radcowski </span> Paweł Musialski

Aplikant radcowski Paweł Musialski

Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Ze względu na szerokie zainteresowania kwestiami związanymi z nieruchomościami w 2016 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości, a od kwietnia 2017 r. odbywa we Wrocławiu praktykę zawodową w celu uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.

W kancelarii najczęściej zajmuje się sprawami związanymi z prawem rodzinnym (rozwody, władza rodzicielska, kontakty, alimenty) oraz sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych (renty, emerytury).

W styczniu 2017 r. rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu.

Włada językiem angielskim w stopniu bardzo dobrym.

Zainteresowania

prawo cywilne, prawa konsumenckie, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo rodzinne – rozwody, władza rodzicielska

Pracę wykonuje w siedzibie głównej w Opolu.

pm@jhcadwokaci.pl

+48 77 546 74 15, kom. +48 510 836 352

<span>Aplikant adwokacki </span>Anna Sowa

Aplikant adwokacki Anna Sowa

W 2016 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, broniąc pracę magisterską w zakładzie prawa i postępowania cywilnego pt. „Ochrona danych osobowych z szczególnym uwzględnieniem outsourcingu oraz cloud computingu”. Od stycznia 2017 roku odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu. Doświadczenie zdobywała obywając liczne praktyki w kancelariach adwokackiej, radcowskiej, podatkowej a także w Sądzie Okręgowym i Sądzie Rejonowym w Opolu

Zainteresowania

prawo cywilne, ochrona danych osobowych, prawo nowych technologii

as@jhcadwokaci.pl

+48 77 546 18 70, kom. +48 510 836 497

<span>Aplikant Adwokacki </span>Barbara Dziadek

Aplikant Adwokacki Barbara Dziadek

Barbara Dziadek ukończyła aplikację adwokacką w 2018 r., którą odbywała przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Doświadczenie zdobyła pracując w kancelariach adwokackich na Śląsku oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

Biegle włada językiem niemieckim oraz komunikatywnie językiem angielskim.
Na co dzień pracuje w filii kancelarii JHC Adwokaci w Katowicach.

Zainteresowania

prawo rodzinne (rozwody, władza rodzicielska, kontakty, alimenty i podział majątku), prawo karne

bd@jhcadwokaci.pl

tel. 510 190 420

<span>Asystent adwokata </span>Mateusz Uchmanowicz

Asystent adwokata Mateusz Uchmanowicz

Obecnie student V roku studiów magisterskich na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Podczas studiów czynnie angażuje się w działalność akademickich kół naukowych. W ostatnich latach odbywał liczne staże i praktyki w kancelarii radcowskiej, adwokackiej a także w Sądzie Rejonowym w Głubczycach. Swoją aktywność zawodową koncentruje wokół szeroko pojętego prawa cywilnego, w szczególności w zagadnieniach prawa handlowego. Za cel stawia sobie ustawiczny rozwój zawodowy oraz pogłębianie wiedzy i kompetencji.

W Kancelarii odpowiada za sprawne funkcjonowanie sekretariatu oraz opieką nad Klientami. Wspiera także Wspólników i zespół Kancelarii w kwestiach prawnych i administracyjnych.

Zainteresowania

prawo cywilne, prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo handlowe – obsługa spółek

mu@jhcadwokaci.pl