Blog

W tym dziale znajdą Państwo artykuły prawne pisane przez nasz zespół

Czy istnieje szansa na skrócenie lub zmianę środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów?

Czy istnieje szansa na skrócenie lub zmianę środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów?

  • 6 grudnia 2018
  • Kancelaria JHC

Dla wielu naszych klientów środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów stanowi większą “karę” niż kary wymierzone w ramach wyroku skazującego, warunkowo umarzającego postępowanie czy wydanego w ramach dobrowolnego poddania się karze.

Nie da się zaprzeczyć, że aktualne uregulowania w kodeksie karnym dotyczącym zasad i wymiaru wymierzania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdu są wyjątkowo surowe. Co więcej, w dzisiejszych czasach zakaz prowadzenia pojazdów wyjątkowo utrudnia codzienne funkcjonowanie, a w szczególności pracę zarobkową.

Istnieje jednak możliwość ustawowa co do skrócenia czasu, na który będzie obowiązywał zakaz prowadzenia pojazdów lub ewentualnie zmianę sposobu wykonywania tego środka karnego.

Pierwszy wariant jest uregulowany w art. 84 kodeksu karnego.

Zgodnie ze wskazanym przepisem, po odbyciu połowy okresu, na który orzeczono środek karny, Sąd może uznać je za wykonane i w całości zwolnić z pozostałego okresu. Co istotne, warunkiem jest odbywanie środka karnego co najmniej przez rok. Czyli w najbardziej popularnym wymiarze środka karnego, tj. 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów, już po półtora roku można wnioskować o uznanie środka karnego za wykonany. Warunkiem jest przestrzeganie porządku prawnego i odpowiednia postawa skazanego czy osoby, wobec której umorzono postępowanie karne. Przy dożywotnim orzeczeniu zakazu prowadzenia pojazdów możliwe jest ubieganie się o uznanie środka karnego za wykonany po wykonywaniu środka co najmniej przez 15 lat.

W tym wariancie, który jest najbardziej korzystny, środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów przestaje w ogóle obowiązywać.

Drugi wariant jest uregulowany w art. 182a kodeksu karnego wykonawczego.

Zgodnie z powyższym przepisem, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego dożywotnie przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Sąd podejmując decyzję bierze pod uwagę przede wszystkim postawę, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego. Przede wszystkim Sąd musi powziąć uzasadnione przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża (i nie będzie zagrażać) bezpieczeństwu w komunikacji. Co istotne, Sąd ma możliwość uchylenia takiego zezwolenia, co będzie oznaczać powrót do “klasycznej” formy wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów. Po zezwoleniu Sądu na wykonywanie środka karnego w takiej formie, konieczne będzie zmodyfikowanie pojazdu w certyfikowanym zakładzie mechanicznym, który posiada stosowne uprawnienia do zakładania blokad alkoholowych.

Plusem takiego rozwiązania jest przede wszystkim możliwość zastosowania blokady alkoholowej w sprawach, gdzie orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów na rok (bo rozwiązanie wskazane w art. 84 k.k. jest wtedy wyłączone), w sprawach o wykroczenia (bo w ramach wykroczenia Sąd może orzec środek karny w wymiarze 6 miesięcy do roku), bądź w przypadku dożywotniego orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów (bo o blokadę alkoholową można ubiegać się już po 10 latach wykonywania środka karnego).

Podkreślenia wymaga, że w obu przypadkach najbardziej istotne jest stosowne opisanie sytuacji osobistej skazanego, bądź osoby wobec której warunkowo umorzono postępowanie, oraz wskazanie argumentów, które pozwolą Sądowi podjąć korzystną dla klienta decyzję.

Tagi: ,